NEN-EN-ISO 3834 en NEN-EN 1090 certificering

Dubbelslag voor RIJKERS

Egbèr Smits
Director

Een dubbelslag voor RIJKERS. Ons bedrijf behaalde in december twee voorname certificaten: NEN-EN-ISO 3834 en NEN-EN 1090. Het eerste certificaat bevestigt de kwaliteitsborging voor het smeltlassen van metalen, de tweede onderstreept de kwaliteit van de staal- en aluminiumconstructies die RIJKERS vervaardigt.

De vraag naar gekwalificeerde organisaties is toegenomen. Om onze opdrachtgevers deze kwaliteitszekerheid te geven en onze betrouwbaarheid te tonen, is besloten in 2019 het certificeringstraject voor NEN-EN-ISO 3834 bij RIJKERS in gang te zetten. We waren overigens al NEN-EN-ISO 3834-gecertificeerd. Door de minimale vraag van onze opdrachtgevers naar deze kwalificatie in combinatie met de keuringskosten, kozen we ervoor deze certificering te laten verlopen. We zijn echter wel altijd volgens deze norm blijven werken.

Kleine stap naar NEN-EN 1090

Begin vorig jaar startten we met het certificeringstraject, waarbij we naast NEN-EN-ISO 3834 ook besloten ons te kwalificeren voor NEN-EN 1090. Beide normen overlappen elkaar deels, waardoor die stap niet zo groot was. Na een intensieve periode, waarin we beide normen bestudeerden en waar nodig nieuwe zaken implementeerden, volgde in december een eendaagse audit. Die bestond onder meer uit interviews met medewerkers en controles van projecten en het gebruik van procedures. 

Bevestiging van inzet op kwaliteit

RIJKERS behaalde de certificeringen met een zeer goede beoordeling. Een compliment voor onze medewerkers en een bevestiging van onze inzet op kwaliteit. De auditor van TÜV Nederland was onder de indruk van de organisatie en sprak vol lof over onze manier van werken en de kwaliteit van de producten in de werkplaats. Beide certificaten zijn twee jaar geldig. In die periode vindt jaarlijks een tussentijdse controle plaats, waarbij we moeten aantonen dat we nog steeds aan alle eisen voldoen.

Ontmoet de auteur

Egbèr Smits
Director

Let's connect